Priezvisko Meno VS
ADAMCOVÁ Linda 2205
ADAMCOVÁ Lýdia 1207
ANGELOVIČ Matúš 1113
ANGELOVIČOVÁ Zoja 2001
AXAMÍTOVÁ Ingrid 1066
AXAMÍTOVÁ Tatiana 2062
BAKYTOVÁ Michaela 1159
BAKYTOVÁ Sofia 2248
BARÁT Ivan 1219
BARÁTOVÁ Ivana 2218
BARTOŠOVÁ Sabina 2002
BELICOVÁ (GALIOVÁ) mama 1164
BELICOVÁ Viktória 2253
BELKO Róbert 1198
BELKOVÁ mama 1151
BELKOVÁ Petra 2194
BENKOVSKÝ Tomáš 1163
BENKOVSKÁ Veronika 2154
BEŇAČKA Juraj 1179
BEŇAČKOVÁ Nina 2172
BERNÁTOVÁ mama 1214
BERNÁTOVÁ Martina 2213
BEZÁK Peter 1135
BEZÁKOVÁ Natália 2126
BIELIK Peter 1165
BIELIKOVÁ Ester 2158
BIELIKOVÁ Laura 2157
BOĎA Patrik 2129
ČERNÁKOVÁ Jana 1144
ČERNÁKOVÁ Lívia 2240
DANČÍKOVÁ Martina 1206
DANČÍK Samuel 2204
DERIK Martin 1190
DERIK Daniel 2185
DERIKOVÁ Martina 2184
DOBŠOVIČOVÁ Katarína 1148
DOBŠOVIČOVÁ Adriana 2237
DOHNAL Vladimír 1146
DOHNAL Oliver 2235
DRINKA Andrej 1145
DRINKOVÁ Hana 2234
DROBNÝ otec 1168
DROBNÁ Klára 2257
DRNÁK Marek 1006
DRNÁKOVÁ Emília 2007
DUJSÍKOVÁ Mária 1136
DUJSÍKOVÁ Katarína 2143
FENCLOVÁ Dana 1210
FENCLOVÁ Petra 2208
FILÍPKOVÁ Gabriela 1154
FILÍPKOVÁ Adriána 2221
FILÍPKOVÁ Daniela 2145
FÖLDES Denisa 1118
FÖLDES Laura 2109
GALIKOVÁ Monika 1160
GALIKOVÁ Alica 2151
GAŠPAROVIČOVÁ Viktória 2173
GÉCIOVÁ Adriana 2115
GELETKOVÁ Mária 1159
GELETKOVÁ Lívia 2150
GLOZNEK Michal 1181
GLOZNEKOVÁ Adela 2174
HADVIGOVÁ Lenka 1185
HADVIGOVÁ Laura 2178
HASOVÁ Marta 1171
HASOVÁ Ela 2164
HAŠKO Boris 1186
HAŠKOVÁ Zsóka 2179
HERMYSOVÁ (WÖLFLOVÁ) Renáta 1200
HOFIERKA Tomáš 2250
HOFIERKOVÁ Petra 1161
HORÁKOVÁ Soňa 1058
HORNÁČEK Daniel 2110
HORSKÁ Katarína 1156
HORSKÁ Zara 2245
HREŠO Marián 1127
HREŠOVÁ Alexandra 2117
HRNČIAROVÁ Martina 1146
HRNČIAROVÁ Michaela 2136
CHOVANEC Peter 1204
CHOVANEC Tomáš 2202
JAKUBKOVIČOVÁ Viktória 2201
JANČARIKOVÁ Zdenka 1180
JANČOVÁ Patrícia 2144
JANČOVÁ Silvia 1153
JANIČINA Peter 1215
JANIČINOVÁ Lucia 2214
JANKOVIČOVÁ Mária 1225
JANKOVIČOVÁ Karolína 2226
JÁNOŠÍKOVÁ mama 1158
JÁNOŠÍKOVÁ Kristína 2149
JURÍKOVÁ Martina 1155
JURÍKOVÁ Kristína 2146
JUSCHKA Marko 1131
JUSCHKA Fiona 2122
KADÁČIK Radovan st. 1197
KADÁČIK Radovan 2193
KAMENSKÁ Bibiána 1141
KAMENSKÁ Ela 2131
KAPINA Peter 1130
KAPINA Matej 2120
KAPINOVÁ Tamara 2121
KAPUCIAN Tomáš 1143
KAPUCIANOVÁ Laura 2133
KAPUSTA Tomáš 1134
KAPUSTOVÁ Andrea 2125
KARNIŠ Rastislav 1138
KAVECKÁ (Noskovičové) Bronislava 1202
KINTLER Jaroslav 1112
KINTLER Jakub 2103
KLOKNER Miloš 1199
KLOKNEROVÁ Silvia 2195
KĽÚČIK Maxim 2223
KOCZÚROVÁ Petra 1143
KOCZÚROVÁ Cyntia 2231
KOLLÁR Richard 1216
KOLLÁROVÁ Nela 2215
KOŠTIVÁLOVÁ mama 1212
KOŠTIVÁLOVÁ Zuzana 2211
KOVÁČOVÁ Timea 2049
KRAJMER Ivan 1155
KRAJMEROVÁ Sofia 2244
KRAMÁR Peter 1182
KRAMÁROVÁ Patrícia 2175
KUDELOVÁ Karolína 2247
KUDELOVÁ Naďa 1158
KUCHÁREKOVÁ Katarína 1176
KUCHÁREKOVÁ Rebeka 2169
KUZMA Peter 1013
LEHEN Peter 1167
LEHENOVÁ Mária 2256
LEHMANN Soňa 1195
LEHMANN Melanie 2191
LEŠKOVÁ Tatiana 1132
LIBA Pavel 1142
LIBOVÁ Klára 2230
LIBIČOVÁ Soňa 1157
MATULNÍKOVÁ Viera 1147
MATULNÍKOVÁ Jana 2236
MACÚROVÁ Katarína 1208
MACÚROVÁ Tamara 2206
MÁCS Roman 1036
MAČOVSKÁ Ivana 1217
MAREKOVÁ Erika 1193
MAREKOVÁ Nelka 2188
MARUŠICOVÁ mama 1104
MARUŠICOVÁ Liliana 2097
MATÚŠOVÁ rodič 1175
MATÚŠOVÁ Zuzana 2168
MAŤUSOVÁ rodič 1192
MELICHEROVÁ Jana 1211
MELICHEROVÁ Daniela 2209
MELICHEROVÁ Eva 2210
MICHALKOVÁ mama 1042
MICHALKOVÁ Kristína 2045
MIKESOVÁ Adriana 1177
MIKESOVÁ Sara 2170
MIKLETIČOVÁ Martina 1224
MIŠKERIKOVÁ Iveta 1095
MIŠKERIKOVÁ Melisa 2090
MIŠKOVSKÁ Vladimíra 1137
MOLČAN Igor 1167
MOLČANOVÁ Vilma 2160
MORAVSKÁ (Kľúčik) mama 1222
MRAVEC Branislav 1205
MRAVEC Sebastián 2203
MÚČKA Lubomír 1209
MÚČKA Samuel 2207
MURÁRIK Róbert 1183
MURÁRIK otec 1218
MURÁRIKOVÁ Nikola 2176
MURÁRIKOVÁ Zuzana 2217
NÉMETH rodič 1187
NÉMETH Branislav 2181
NÉMETHOVÁ Kristína 2180
NEMČOVIČOVÁ mama 1220
NEMČOVIČOVÁ Eva 2220
NOSKOVIČOVÁ Alexandra 2199
NOSKOVIČOVÁ Nataša 2200
NOSKOVIČOVÁ Stanislava 1074
NOSKOVIČOVÁ Stela 2068
OKONOVÁ Alexandra 2249
OKONOVÁ mama 1160
ONUFER Jaroslav 1080
ONUFEROVÁ Natália 2074
ORTHOVÁ Barbora 2225
OTIEPKOVÁ Tatiana 2022
PÄTOPRSTÁ Hana 1157
PÄTOPRSTÁ Lucia 2246
PETÁKOVÁ mama 1166
PETÁKOVÁ Rebeka 2255
PIKNOVÁ Daniela 1194
PIKNOVÁ Petra 2189
POPELÁŠ Ladislav 1022
POPELÁŠOVÁ Mária 1047
POTÚČKOVÁ Silvia 1114
RADIČOVÁ mama 1221
RADIČOVÁ Ella 2222
RADOŠOVSKÝ Oliver Matej 2187
RAJNOCH mama 1163
RAJNOCH Zuzana 2252
RARIGOVÁ Alena 1108
RARIGOVÁ Nikola 2100
REPASKÁ Viktória 2134
RUSINOVÁ Jana 1152
RUSINOVÁ Tamara 2241
RUSNÁKOVÁ Sabina 2123
RYBANIČOVÁ Vladimíra 1092
RYBANIČOVÁ Martina 2087
SAGÁLOVÁ mama 1088
SAGÁLOVÁ Simona 2083
SAGÁLOVÁ Viktória 2155
SATKOVÁ Zuzana 1086
SATKOVÁ Laura 2081
SEKANINOVÁ Marianna 1030
SEKANINOVÁ Erika 2031
SÝKORA Ľudmila 1213
SÝKORA Viktória 2212
SÝKOROVÁ Karolína 1138
SZYNTEROVÁ Daniela 1164
SZYNTEROVÁ Sofia 2156
ŠEBO Jaroslav 1223
ŠEBOVÁ Lenka 2224
ŠILHÁROVÁ Jana 1184
ŠILHÁROVÁ Dáša 2177
ŠIMONOVIČOVÁ Zuzana 1025
ŠKABLA Lívia 1172
ŠPOTÁKOVÁ mama 1162
ŠPOTÁKOVÁ Nina 2251
ŠTAMM Eduard, Mgr. 1026
ŠTAMMOVÁ Michaela 2026
TAHOTNÁ Alexandra 2028
TAKÁČOVÁ (Jakubkovičová) Zuzana 1203
TOČEKOVÁ Zuzana 1173
TOČEKOVÁ Nela 2166
TOMÁŠEK Damián 2216
VALAŠÍKOVÁ rodič 1191
VALAŠÍKOVÁ Sabina 2186
VENG David 2227
VENGOVÁ Jana 1139
VEREŠOVÁ Monika 1032
VEREŠOVÁ Alexandra 2034
VIDOVÁ Rebeka 2128
VÍDENSKÁ Amália 2258
VÍDENSKÝ Martin 1169
VIRGOVIČOVÁ mama 1161
VIRGOVIČOVÁ Veronika 2152
VIRGOVIČ Adam 2197
VISELKOVÁ (CELIGOVÁ) mama 1165
VISELKOVÁ Nela 2254
VOŘÍŠKOVÁ Hana 2105
WÖLFLOVÁ Sofia 2196
ZUBO Juraj 1170
ZUBOVÁ Lea 2163
ZVAROVÁ Emma 2242
ZVAROVÁ Lucia 1153